Znojemská vinaská podoblast celková vmra vinic: 3162 ha, 90 vinaskch obcí, 215 vininích tratí, 1385 pstitel.
Vína ady sommelier club se pro vás stanou denicí kvality.pavel vajner generální editel podrobné informace o svch vrobcích a slubách vydává firma v rámci katalogu vín, slueb a informací, kter vychází dvakrát ron.O této skutenosti jsou dodnes písemné zmínky v lichtentejnském urbái z roku 1414.Nae vinohrady se rozkládají na tech hnanickch vininích tratích kníecí vrch, fládnická a u chlupa a zaujímají celkovou rozlohu 20 hektar.Vysoké Mto - Metso Minerals,.r.o.Zájemci se zúastnili internetové soute Search it ve vyhledávání informací na internetu v anglickém jazyce.
S tím pak pracujeme progresivními metodami tak, abychom vyrobili vína co nejlepí, s jednoznanm podtrením charakteru odrdy.
Marcel lanhotsk hlavní technolog z hrozn z vininích tratí v kobylí vznikají díky trplivosti milovník vinné révy jedinená jakostní odrdová vína, vína s pívlastkem, archivní a roníková vína.Áci s prmrem do 1,5.Zlaté medaile ze svtovch soutí concours mondial de bruxelles, velké zlaté a zlaté medaile z concours international des vins lyon nebo ice wine du monde.Velmi dobré klimatické a pdní podmínky a unikátní vinask um (vini um) sklepmistr dodávají odrdovm vínm specifick a nenapodobiteln charakter.Antonín nastoupil do vinnch sklep valtice, které tehdy byly souástí státního statku valtice,.Perov a Bosch CAR Perov.Díky stídání slunench dní a chladnjích nocí hrozny idée cadeau voyage couple dozrávají pomaleji, oale zato si uchovávají vonné látky a dosahují vysod ké jakosti.Lásku k vínu zddil po svém tatínkovi a hned, jakmile to bylo moné, zaal se vinain vnovat naplno.Díky tomu zde odedávna vznikají vína specifická, avnatá s  píjemnmi kyselinami a  svím aroma.
V  letním teple a  slunci, ale i  v detích a vtru.
Znojemská vinaská podoblast znojemská vinaská podoblast celková vmra vinic: 3162 ha, 90 vinaskch obcí, 215 vininích tratí, 1385 pstitel.

[L_RANDNUM-10-999]